XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 

 

Fortuner 2.4 AT máy dầu

Động cơ: 2.4 AT (Số tự động)

Số ghế: 7 chỗ | Năm sản xuất: 2020

Số KM: 130.258km

Bảo hành: Liên hệ

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Fortuner 2.7AT máy xăng

Động cơ: 2.7 AT (Số tự động)

Số ghế: 7 chỗ | Năm sản xuất: 2019

Số KM: 62.367km

Bảo hành: Liên hệ

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Cross Hybrid 

Động cơ: 1.8 Hybrid (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2021

Số KM: 92.316km

Bảo hành: Còn bảo hành hãng đến 19.03.2025

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Vios G

Động cơ: 1.5 CVT (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2021

Số KM: 75.433km

Bảo hành: Còn bảo hành hãng đến 19.03.2024

Tình trạng : Còn xe

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Vios E

Động cơ: 1.5 CVT (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2021

Số KM: 22.169km

Bảo hành: Còn bảo hành hãng đến 04.2024

Tình trạng : Còn xe

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Altis Hybrid

Động cơ: 1.8L Xăng lai điện (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2022

Số KM: 24.942km

Bảo hành: Còn bảo hành hãng đến 09.2027

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Altis Hybrid

Động cơ: 1.8L Xăng lai điện (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2022

Số KM: 24.942km

Bảo hành: Còn bảo hành hãng đến 09.2027

Tình trạng : Còn xe

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Cross 1.8 Hybrid

Động cơ: 1.8L Xăng lai điện (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2020

Số KM: 32.357km

Bảo hành: Liên hệ

Tình trạng : Còn xe

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Fortuner 2.4 AT

Động cơ: 2.4L Máy dầu (Số tự động)

Số ghế: 7 chỗ | Năm sản xuất: 2022

Số KM: 64.215km

Bảo hành: Bảo hành đến 150.000km hoặc đến ngày 03.11.2027

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Veloz Cross Top

Động cơ: 1.5 Máy xăng (Số tự động)

Số ghế: 7 chỗ | Năm sản xuất: 2022

Số KM: 9.792km

Bảo hành: Bảo hành đến 10.2025

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

Toyota Altis 1.8G

Động cơ: 1.8 Máy xăng (Số tự động)

Số ghế: 5 chỗ | Năm sản xuất: 2018

Số KM: 63.758km

Bảo hành: 

Tình trạng : Đã bán

 

Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết